Go to Top
Tel. +45 59 160 160

Cirkulær økonomi

Mange danske og udenlandske virksomheder har i dag en lineær økonomi, hvor der høstes, fremstilles, distribueres, forbruges og smides ud. Cirkulær økonomi arbejder efter et bæredygtigt princip, hvor vi med økonomiske gevinster genbruger og genanvender alle vores ressourcer og dermed fremstiller og forbruger bæredygtigt.

I Schoeller Plast ligger tankegangen bag cirkulær økonomi os meget på sinde, og den var også baggrunden for, at vi allerede i 1970’erne begyndte at genbruge den plast, der kom fra overskudsproduktion og fra vores kunders kasserede plastemner. Et af vores tiltag var eksempelvis modulkassesystemet, der blev udviklet til COOP Danmark. Her var tanken, at vores produkter skulle anvendes mange gange. På denne måde kunne vi spare forbruget ved indkøb af nye pakkematerialer og samtidig beskytte produkterne i distributionsleddet på bedste vis for at undgå at beskadige produkter og reducere spild af fødevarer. Et andet tiltag, der også gavner økonomien, er, når vi låner vores plastemner ud til vores kunder i den periode, de skal bruge dem, og efterfølgende tager plastemnerne tilbage og producerer dem til samme eller nye plastemner.

Modsat den gængse opfattelse er plast et miljørigtigt produkt, fordi det kan genbruges mange gange. Selv ved forbrænding af kasserede produkter giver plasten et positivt bidrag til CO2-regnskabet, da der ved forbrændingsprocessen frigives genanvendelig varme, og restprodukterne, vand og kuldioxid, ikke belaster naturen. Her handler det blot om at sikre en fornuftig håndtering af spild i produktionen. Dette gør vi hos Schoeller Plast gennem en række tiltag, såsom at anvende regenerat og miljørigtige materialer, udarbejde en plan for, hvordan plasten skal indsamles, kværnes, vaskes og genbruges, samt opsamle granulat eller filtrere det fra, så det ikke ender i kloaksystemet.

Med vores fokus på cirkulær økonomi skaber vi merværdi i vores kunders forsyningskæder ved at tænke højkvalitetsløsninger ind i vores kunders forretningsmodeller. Dette sikrer totaløkonomi og bidrager til cirkularitet. Det gør vi blandt andet ved, at vi har udviklet metoder til at måle kvalitet og levetid på produkter i brug, som gør os i stand til at vælge de råmaterialer, der egner sig bedst muligt til det konkrete plastemne, og som sikrer den størst mulige grad af genanvendelse, uden at kvaliteten forringes.

Allerede i 1980’erne tog vi den første mobile kværn i brug, hvilket betød, at vi kunne kværne plastkasser ude hos vores kunder og således reducere returfragt og energiforbruget ved transporten. Dette gør vi stadig den dag i dag, og vores mobile enhed kværner produkter, der ikke længere anvendes til deres oprindelige formål. Såfremt materialet ikke er beskadiget under brug, vil det kunne genanvendes 4-5 gange. Selve enheden kan kværne ca. 2000 kg i timen, og når produkterne er blevet kværnet ude hos kunden, samles materialet i ”Big Bags”, som kan indeholde granulat svarende til ca. 700 ølkasser, og granulatet bliver beskyttet mod UV-stråling og forurening ved at blive opbevaret på denne måde.

Denne visionære tankegang om cirkulær økonomi er en stor del af vores hverdag i Schoeller Plast og gør os til en af verdens førende specialister inden for returemballage med stærk opbakning fra Schoeller Gruppen.

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og cirkulær økonomi, så kontakt os via boksen til højre og få en uforpligtende samtale eller download vores profilbrochure.