Cirkulær Økonomi

Vi arbejder for en cirkulær fremtid med genbrugsplast
Læs mereKontakt os

Cirkulær Økonomi

Vi brænder for cirkulære løsninger!

Cirkulær Økonomi

50 års erfaring med cirkulær plastproduktion

Bæredygtighed har været en kerneværdi for os de sidste 50 år. Fra vi startede tilbage i 70’erne med at genbruge plastmateriale fra overproduktion, samt at tilbyde vores kunder at tage deres brugte og ubrugelige plastemner tilbage og omsmelte dem til nye produkter, har vi fået større viden og flere idéer til at arbejde bæredygtigt og ud fra den cirkulære tanke.

Miljø og Klima

Vi vil tage ansvar for miljøet

Der er meget plast i Verdenshavene, og den danske plastindustri tager dette meget alvorligt og ønsker at tage ansvar for en bedre klode. Hos Schoeller Plast tager vi vores ansvar og ser på dette meget alvorligt, og selvom vi alene ikke kan fjerne alt plast fra verdenshavene, så kan vi gøre en forskel i måden, vi driver forretning på og udnytte vores position som plastproducent til at skabe cirkulære initiativer.

Når verdenshavene flyder med plast, er det nemt at tro, at vi som plastproducent er med til at skade miljøet. Denne tankegang vil vi meget gerne være med til at vende på hovedet. Vi har gjort det til en del af vores forretningsstrategi at arbejde målrettet med cirkulær økonomi og få genanvendt den plast, som vores produkter er fremstillet af.

Dette gør vi hos Schoeller Plast gennem en række tiltag såsom at anvende regenerat og cirkulære materialer, udarbejde en plan for, hvordan plasten skal indsamles, kværnes, vaskes og genbruges, samt opsamle granulat eller filtrere det fra, så det ikke ender i kloaksystemet.

Med vores fokus på cirkulær økonomi skaber vi merværdi i vores kunders forsyningskæder ved at tænke højkvalitetsløsninger ind i vores kunders forretningsmodeller. Dette sikrer totaløkonomi og bidrager til cirkularitet. Det gør vi blandt andet ved, at vi har udviklet metoder til at måle kvalitet og levetid på produkter i brug, som gør os i stand til at vælge de råmaterialer, der egner sig bedst muligt til det konkrete plastemne, og som sikrer den størst mulige grad af genanvendelse, uden at kvaliteten forringes.

Cirkulær Økonomi

Hvordan arbejder vi med cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi handler om at forbedre sin virksomhedsøkonomi på en bæredygtig måde. Vi arbejder med cirkulær økonomi ved blandt andet at tilbyde vores kunder at komme ud med vores mobile kværn og kværne de plastprodukter, som ikke længere bliver brugt. Efterfølgende kører vi så plastmaterialet tilbage til vores produktionsanlæg, hvor den gamle plast bliver omsmeltet og fremstilles til et nyt produkt. På den måde kan vi undgå, at plasten bliver smidt ud i naturen, og samtidig behøver vi ikke købe nye råmaterialer, fordi vi genbruger vores egne gamle plastemner.

Cirkulær Økonomi

Hvorfor arbejder vi med cirkulær økonomi?

Der er de seneste år blevet sat stort fokus på begrebet cirkulær økonomi i Danmark, men også i resten af verden. Den danske regering har lavet en strategi for cirkulær økonomi og har afsat 180 mio. kr. årligt til at forbedre virksomheders arbejde med cirkulær økonomi. Dette har de blandt andet gjort for at støtte op om FN’s 17 verdensmål. Igennem vores arbejde med cirkulær økonomi, er vi med til at støtte op omkring de 17 verdensmål.

Case

Oceanbox – fra trawl til kasse

En af vores nyeste initiativer, som vi har udviklet i samarbejde med en række samarbejdspartnere heriblandt interesseorganisationer, er Oceanbox – et initiativ, der handler om at få indfanget gamle fiskenet fra havet og omstelte dem til plastikkasser og potentielt andre plastprodukter i fremtiden.

Schoeller Plast A/S er gået sammen med en lang række andre store virksomheder og interesseorganisationer om et nyt stort miljøprojekt. Projektet støttes op af MUDP (Miljø- og Fødevareministeriets Miljøtekniske Udviklings- og Demonstrationsprogram). Målet er at udvikle og teste nye plastemballager i 100% genanvendt plast, der opfylder krav til sporbarhed, renhed og konkurrencedygtig produktion. Projektet er specielt spændende, da den nye plastemballage skal udvikles af gamle fisketrawl og reb, der er blevet slidt op på fiskekutterne. Derfor er projektet passende blevet døbt: ”Oceanbox – trawl til kasse” og det har en løbetid på 12 måneder. I løbet af perioden vil der blive gennemført en lang række tekniske analyser samt produktionsanalyser, der skal afdække, hvor stor en genanvendelsesgrad der kan opnås af de gamle fisketrawl og reb.

Projektet er startet på baggrund af, at alle parterne i projektet til daglig oplever en stigende efterspørgsel på cirkulære plastemballageløsninger fremstillet af 100% genanvendt plast. Schoeller Plast har tidligere deltaget i lignende udviklingssamarbejder, hvor vi har høstet gode erfaringer med indsamling og genanvendelse af plast fra forbrugerne. Samtidig arbejder vi til daglig med cirkulære emballageløsninger, hvorfor vi mener at kunne bidrage med viden om genanvendelig emballage og produktions-know-how til projektet.

Jan Bybjerg Pedersen, direktør for salg og udvikling, er rigtig glad for at Schoeller Plast er med i projektet: ”Vi er specielt glade for dette samarbejde, fordi vi er sammen med så seriøse partnere, der dækker hele forsyningskæden, og hvor alle ser unikke muligheder for, at vi sammen kan tage ansvar for at udnytte vores ressourcer på en ny og bedre måde”. Videre siger han: ”Det er fantastisk, at vi samtidigt har en NGO som Plastic Change med på holdet, fordi de er med til at sætte den offentlige dagsorden og synliggøre de miljøudfordringer, som de massive mængder af affald kan give naturen, hvilket er med til at sætte yderligere fokus på vores fælles projekt”.