Vi har opbrugt vores andel af jordens naturlige ressourcer

Du har måske hørt om Earth Overshoot Day, dagen der markerer hvornår vi, på tværs af lande, har opbrugt de ressourcer jorden kan nå at genskabe det gældende år.

Men har du også hørt om Country Overshoot Day, altså den dag hvor et land har opbrugt deres mængde af naturlige ressourcer?

Den 28. marts 2023 er Danmarks Overshoot Day. Det betyder, at vi har opbrugt vores andel af naturlige ressourcer, og at vi fra og med den 29. marts 2023 forbruger flere ressourcer, end jorden kan nå at genskabe på et år.

En undersøgelse fra tænketanken Global Footprint Network viser, at Danmark har det 15. højeste forbrug i verden målt pr. indbygger. Af Handlingsplanen for cirkulær økonomi fremgår det, at hvis alle skulle leve som vi gør i Danmark, vil det kræve ca. fire jordkloder.

Vores høje forbrug afspejler sig i mængden af affald vi genererer. For med ca. 800 kg. affald om året pr. dansker indtager Danmark pladsen som det land i hele EU, der genererer allermest husholdningsaffald pr. indbygger.

Der udledes store mængder af CO2 ved produktionen af de mange produkter vi forbruger, og vores forbrug af naturens ressourcer udgør et stort problem for både vores klima og natur.

Derfor er det nødvendigt, at vi gentænker måden vi producerer og forbruger på. Vi skal designe og skabe produkter, der kan genbruges igen og igen, og genanvendes efter endt levetid.

Hos Schoeller Plast arbejder vi med at sænke vores klimaaftryk og bidrage til et cirkulært Danmark gennem vores mange genbrugelige og genanvendelige plastløsninger. Vi beskytter vores kunders værdi ved at levere langtidsholdere og genbrugelige emballageløsninger.

Vi arbejder løbende på at forbedre os, og har over de seneste år også opnået vigtige certificeringer, samt implementeret en bæredygtig tankegang i vores arbejde – lige fra produktion til færdigt produkt.

 

Hvad kan vi gøre for at rykke datoen?

Som nævnt skal Danmark omstilles til en cirkulær økonomi, men hvordan gør man det?

Vi skal bruge alle ressourcerne, så de ikke går til spilde. Det betyder blandt andet at vi skal genbruge mere og at vi skal sænke mængden af affald pr. indbygger.

Vi kan blandt andet blive bedre til at sende vores brugte tøj til genbrug, få vores elektriske apparater repareret fremfor at smide dem ud, eller man kan få sin to-go kaffe eller take-away mad i genanvendelige emballager, der kan returneres, vaskes og bruges igen.

Der ligger derfor et stort arbejde og ansvar i, at omstille Danmark til en cirkulær økonomi, og det kræver et opgør med ’brug og smid væk’ kulturen.