Engangsemballage skaber udfordringer i dansk nethandel

Flere og flere pakkeshops dukker op rundt omkring i landet, og mængderne af pakker hos de enkelte pakkeshops bliver ligeledes større. I 2018 foretog danskerne 197 millioner køb online, og med coronaens indtog i 2020 steg onlinesalget til rekordhøjder – og med det rekordhøje onlinesalg følger også betydelige mængder af papkasser, fyld og emballage.

Affaldsstationerne rundt omkring i landet oplever udfordringer med tendensen, og også klimaet mærker følgerne af den voldsomme stigning i nethandlen og det meget engangsemballage, den medfører.

En papkasse lever i gennemsnit lige under 24 timer, fra den foldes i pakkeriet til den smides ud af forbrugeren. Når antallet af forsendelser hvert år runder 120 millioner, efterlader det 48.000 tons papaffald, som kræver korrekt håndtering fra både forbrugere og affaldsstationer for at kunne fungere i det lange løb. Både i Danmark og i resten af verden efterspørges i disse år bæredygtige løsninger, og de eksisterende krav til bæredygtighed i forskellige brancher vil uden tvivl også ramme nethandlen inden længe.

En logistisk og bæredygtig revolution

Som en målrettet indsats har vi derfor indgået et samarbejde med den nystartede virksomhed PERO Solutions, som arbejder med den grønne omstilling gennem digitalisering. Ligesom os har de i deres arbejde særligt fokus på en række af FN’s Verdensmål, heriblandt “Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion”, som er vores primære indsatsområde.

Med teknologisk og logistisk nytænkning er det lykkedes at skabe en intelligent og bæredygtig plastemballage, som skal erstatte den engangsemballage, der i dag bruges i store mængder over hele verden. Emballagen har en indbygget computerchip, som via et it-system gør det muligt at effektivisere håndtering, sortering, pakning og ruteplanlægning af pakker, således at plads og kørsel optimeres mest muligt. Det sparer både tid og kilometer på vejene, som i sidste ende gavner den grønne omstilling.

Revolutionerende for branchen og den grønne omstilling kan denne nye emballage desuden genbruges op til 1.000 gange, hvor én gang tæller hele rejsen fra netbutik, posthåndtering, slutkunde og tilbage til netbutikken igen. Dette er en kæmpe forskel sammenlignet med de eksisterende engangs-papemballager. Når plastemballagen efter mange ganges brug er slidt op, kan materialet genanvendes til nye emballager.

Efter testperioden af de første emballagekasser, som i starten af april er sendt af sted, skal PERO Solutions i samarbejde med os udvikle det endelige design af emballagen. I testperioden skal emballagen afprøves for cirkulationsevnen, ligesom kundernes reaktion på den nye måde at modtage varer på, hvor emballagen med det samme leveres tilbage til fragtmanden, skal testes.

Vi er hos Schoeller Plast utroligt glade for og stolte af at være en del af det nye samarbejde, som skal være med til at bane vejen for en grønnere verden og danne fremtidens bæredygtige løsning for emballage i dansk og international nethandel. 

 

Vil du også have en innovativ og miljøbevidst samarbejdspartner til din emballage? Så kontakt os for en uforpligtende snak herunder.