Langt det meste plast, der bliver indsamlet fra husstande i Danmark ender med at blive eksporteret eller brændt. Nu har tre danske virksomheder bevist, at det kan lade sig gøre at lave nye plastprodukter i høj kvalitet af det plast, der ellers ryger til forbrænding.

Beviset er helt almindelige brødkasser, som dem man ser i ethvert supermarked. Materialet er sort, i stedet for blåt eller brunt, men ellers er der ikke nogen forskel. Men det er materialet, der er forskellen. Kassen, der er en del af en testproduktion på 1900 kasser er nemlig lavet af 100 % genanvendt plast, indsamlet i Fors A/S affaldsordning i Holbæk.

”Det her er kæmpestort. Nu har vi beviset på, at det vi har arbejdet på i halvandet år, faktisk kan lade sig gøre i virkelighed. Vores målsætning var at lave et nyt plastprodukt, hvor minimum 20 % skulle være genanvendt plast. Men med testproduktionen har vi vist, at vi kan producere nye plastprodukter af 100 % genanvendt plast indsamlet i vores kunders affaldsbeholder og på genbrugspladser”, siger Lærke Ærenlund, Projektleder for plastprojektet og innovationskonsulent i Fors A/S.

Sammen med oparbejdningsvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager og plastfabrikken Schoeller Plast Entreprise A/S i Regstrup er Fors A/S i gang med Danmarks største forsøgsprojekt med genanvendelse af plast, hvor hele værdikæden er med.

Det første skridt i produktionstesten er at finde ud af, om plasten overhovedet kunne blive til et produkt i støbeformene hos Schoeller Plast A/S. Det er nu lykkedes, og efterfølgende tests har vist hvordan kasserne af genanvendt plast klarer sig i forhold til kasser lavet af ny plast.

”Standardkassen har klaret alle tests, så vi kan med sikkerhed sige, at vi er lykkedes med at producere et nyt plastprodukt af genanvendt plast fra husholdninger. Plasten er af så god kvalitet, at den direkte kan gå ind og erstatte virgine materiale i forholdet 1 til 1. Det betyder, at plasten har kvalitet som ny plast” siger Jan Bybjerg Pedersen, forretningsudviklingschef hos Schoeller Plast Entreprise A/S.

Banebrydende resultater på europæisk plan

At det er lykkedes de tre virksomheder at skabe et brugbart materiale, der samtidig er af så høj en kvalitet, er banebrydende på både dansk og europæisk plan.

”Det er første gang i Danmark – og i både Norden og Nordeuropa – at det er blevet påvist, at det kan lade sig gøre at lave et kvalitetsprodukt ud af genanvendt plast, som er indsamlet fra private hussstande og på genbrugspladser” siger Franz Cuculiza, administrerende direktør for Aage Vestergaard Larsen A/S, der står for at vaske og granulere den sorterede plast, der kommer fra Fors A/S affaldssortering.

Normalt bliver plast indsamlet hos husstande eksporteret til udlandet, hvor det bliver sorteret på automatiske sorteringsanlæg, hvilket giver en tvivlsom kvalitet. Franz Cuculiza fremhæver den manuelle plastsortering som Fors A/S laver på et anlæg i Tornved på Sjælland som en væsentlig faktor i succesen.

”Forsøget med manuel sortering har vist sig at have en afgørende indflydelse på det færdige produkts kvalitet. Forstået på den måde at den manuelle sortering bevirker, at forurenet plast – der fx indeholder madvarer – frasorteres, og dette sikrer den høje kvalitet i det færdige produkt”, siger Franz Cuculiza.

Projektets tredje partner, Schoeller Plast Entreprise A/S, var i starten af projektet skeptiske overfor om det overhovedet kunne lade sig gøre.

“Da vi for godt 2 år siden blev kontaktet af det daværende Holbæk Forsyning (nu Fors A/S) med henblik på at udnytte indsamlet plast fra borgerne i Holbæk kommune, var det med en sund skepsis vi sagde ja til at deltage i dette. Vi var i tvivl det rent faktisk kunne lade sig gøre, og om vi i sidste ende kunne stå med en råvare som kunne indgå som helt eller delvis tilskud i vores eksisterende produktion af sprøjtestøbte plastemner”, siger Jan Bybjerg Pedersen

Plastfabrikken har i mere end 30 år genanvendt egenproducerede plastemner, men det er materialer som virksomheden selv har sat de tekniske krav til og kender egenskaberne for. Plast fra husholdninger og genbrugspladser er en stor sammenblanding af forskellige plastmaterialer med svingende kvalitet. Jan Bybjerg Pedersen er derfor særlig glad for, at samarbejdet viste, at det kan lade sig gøre at udnytte den ressource, der ligger i affaldsbeholderen hos danske husholdninger.

”I takt med vi har arbejdet os igennem projektet og har været vidne til den meget seriøse sortering af plasten, udført af de meget kompetente og kvalitetsbevidste medarbejdere i Fors A/S, og det billede der kom fra analyser hos Aage Vestergaard Larsen A/S gik det op for os, at det faktisk var muligt at  anvende genanvendt plasten som 100 % tilsætning – dvs. uden at mikse andre materialer eller nyvarer i. Dermed kunne  vi anvende den nye råvarer direkte i støbeformene uden at ændre væsentligt i produktionsparametrene for dermed at kunne støbe komplette plastemner” siger Jan Bybjerg Pedersen.

Samarbejde betaler sig

Med projektet er der blevet etableret et samarbejde på tværs af hele værdikæden, hvilket har været afgørende for projektets succes. ”Ingen af de tre virksomheder havde kunne opnå de her resultater alene. Det er samarbejdet, der har været afgørende. Det, at vi som forsyningsselskab har haft sparring med dem, der skal oparbejde vores materiale og dem, der skal producere noget nyt af vores materiale, har været en stor øjenåbner” siger Lærke Ærenlund

Med projektet er det lykkedes at udnytte den indsamlede plast på en måde, der både er bæredygtig og kan give økonomisk gevinst. Og potentialet er stort.

”Mere genanvendelse af de 300.000 ton plastaffald, som vi i dag enten forbrænder eller eksporterer, vil skabe et betydeligt antal arbejdspladser i Danmark og samtidig gøre den danske plastindustri mere konkurrencedygtig, fordi den vil få adgang til en billigere råvare, som vil gavne den danske plastindustris eksportmuligheder. Desuden så giver hvert kilo genanvendt plast der produceres af, er der en betydelig gevinst for miljøet bl.a. i form af en væsentlig mindre CO2 udledning” siger Franz Cuculiza.

Det næste trin

Med produktionstesten er en vigtig milepæl nået. Næste punkt er at udvikle et decideret produkt. Her har Schoeller Plast Enterprise A/S og Fors A/S i samarbejde med 50 udvalgte kunder fra Fors A/S udviklet et affaldssorteringssystem til køkkenet, der lanceres den 16. august. Den endelige udformning er fortsat en hemmelighed, men det er nu sikkert, at den plast som husstandene i Holbæk smider ud, rent faktisk er i så god en kvalitet, at de nye sorteringssystemer bliver støbt af 100 % genanvendt plast lavet af kundernes eget plastaffald.

Kontakt

Lærke Ærenlund, Projektleder i Fors A/S på tlf. 3010 3637
Jan Bybjerg Pedersen, Forretningsudviklingschef hos Schoeller Plast Enterprise A/S på tlf. 29125168
Franz Cuculiza, Adm.direktør hos Aage Vestergaard Larsen A/S på tlf. 4096 9469