Affaldskunder i Holbæk får nyt sorteringssystem til køkkenet, hvori de kan sortere op til otte typer affald. Fors A/S leverer systemet, der er lavet af 100 % genanvendt plast indsamlet hos husholdningerne i Holbæk. Systemet er støbt hos Schoeller Plast Enterprise A/S af plast oparbejdet hos Aage Vestergaard Larsen A/S.

”Vi har – som de første i Danmark – fået lukket cirklen og opbygget en fuld produktionslinje, fra indsamling og sortering af husholdningsplast over behandling og til produktion af et færdigt plastprodukt. Snart kan vi sende det færdige produkt tilbage til husstande i Holbæk i form af et helt nydesignet og fleksibelt system, der udelukkende er lavet af den plast, kunderne selv har været med til at aflevere. Og vi er ret sikre på, at vores kunder bliver glade for det – de har nemlig selv været med til at designe det”, siger Lærke Ærenlund, der er projektleder for plastprojektet og idémager for det nye tiltag.

Kunder efterspørger nye løsninger

Idéen til udvikling af det nye system er opstået i Fors A/S i forbindelse med indførelsen af den tredje beholder til plast og metal. Her oplevede de en stor efterspørgsel efter sorteringssystemet.

”Vores kunder efterspørger et system til køkkenet, der passer til det antal beholdere, som de har stående ude i indkørslen. Samtidig har mange svært ved at forstå, hvorfor vi siger, at plast er en ressource, og hvad plasten egentlig kan bruges til. Så idéen lå lige til højrebenet – at få produceret et sorteringssystem af kundernes egen plast” siger Lærke Ærenlund.
Fors A/S og producenten Schoeller Plast Enterprise A/S i Regstrup har gennemført spørgeskemaundersøgelser både blandt Fors A/S kunder og interessenter fra hele landet for at få afdækket, hvordan folk sorterer i dag.

”Undersøgelserne viste, at der er rigtig mange forskellige måder at håndtere affald på i køkkenet. Der er derfor også mange ønsker og behov, som vi har forsøgt at imødekomme. Det har krævet et meget fleksibelt system, som den enkelte husstand kan kombinere og bruge på forskellige måder” siger Jan Bybjerg Pedersen, forretningsudviklingschef, Schoeller Plast A/S.

Udviklet i samarbejde med kunderne

Sorteringssystemet består af to spande i forskellige størrelser og en skillevæg, som den enkelte kan kombinere og placere på et utal af forskellige måder. Det er efter kundernes ønske, at systemet er blevet så fleksibelt. Fors A/S og Schoeller Plast Enterprise A/S har nemlig brugt repræsentanter for de forskellige kundegrupper i udviklingen.

”Vi har haft en gruppe af testpiloter til at afprøve forskellige løsninger i deres eget hjem. Det har givet os erfaring med, hvad der fungerer i praksis. Det har været en blandet gruppe af husejere og folk, der bor i etageejendomme, da begge grupper har forskellige ønsker og behov. Så det er i høj grad et kundedrevet design”, siger Lærke Ærenlund.

Den stærke kundeinvolvering har været en øjenåbner for producenten, Schoeller Plast A/S, der normalt producerer plastprodukter til større industrikunder.

”Det har været en virkelig nyttig proces, da det har givet os et unikt indblik i de praktiske problemer, som slutbrugerne står overfor. Det er en ny måde at arbejde på for os, som resulterede i et bedre produkt”, siger Jan Bybjerg Pedersen.

Bedre sortering med det nye system

I første omgang udleverer Fors A/S systemet til 2000 husstande i Holbæk Kommune fordelt både på Orø og i Holbæk, og også til folk der bor i etageejendomme. Fors A/S vil de næste seks måneder løbende følge op på, hvordan det går med sorteringen hos de 2000 husstande.

”Vi tror på, at vi kan få større mængder til genanvendelse og mindre til forbrænding, jo lettere vi gør det for vores kunder at sortere deres affald. Nu bliver det spændende at følge udviklingen i praksis”, siger Lærke Ærenlund.

Projektet er støttet med 3,2 millioner fra Miljøstyrelsens Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Kontakt

Lærke Ærenlund, projektleder i Fors A/S på tlf. 3010 3637
Jan Bybjerg Pedersen, forretningsudviklingschef hos Schoeller Plast A/S på tlf. 5916 0160
Franz Cuculiza, direktør hos Aage Vestergaard Larsen A/S på tlf. 4096 9469