Som ansvarlig virksomhed og medlem af FN’s Global Compact (UNGC) forpligter vi os hvert år til at dokumentere og rapportere om vores arbejde med samfundsansvar. Vi er derfor stolte af, at kunne offentliggøre vores anden Ansvarlighedsrapport og Communication on Progress.

Rapporten er en sammenlægning af 2021 og 2022, da vi i 2021 har valgt at bruge ressourcer på at deltage i UNGC’s ’Early Adopter Programme’. Vi er meget stolte af resultatet, og ikke mindst at vi som SMV kan bidrage til gennemsigtighed og sammenlignelighed af bæredygtighedsaktiviteter, bl.a. ved at inkludere ESG-nøgletal.

Rapportens centrale elementer tager sit udgangspunkt i en strukturering og formalisering af vores bæredygtighedsaktiviteter, med baggrund i en omfattende væsentlighedsvurdering. Strategisk har vi prioriteret indsatser inden for områder og emner, der har kritisk indvirkning på vores virksomhed.

God læselyst.