Kvalitets- og miljøpolitik

Vi har en proaktiv og engageret tilgang til kvalitet og miljø

Vores miljøpolitik

Vi vil arbejde for et bedre miljø

Ledelsen i Schoeller-Plast- Enterprise A/S har med vores miljøpolitik valgt at fokusere og konstant arbejde med indsatser, der skal minimere miljøpåvirkninger hos os og i vores nær- og fjernmiljø og slutteligt hos vores kunder.

Vi vil prioritere dette i vores strategiske arbejde og indarbejde dette i vores forretningsplaner samt i vores arbejde med at fremme større ansvarlighed hos vores medarbejdere og vores kunder ved at indgå i strategiske samarbejder, der giver os ny viden og udvikler os til at tænke nye løsninger til gavn for virksomheden, vores kunder og vores omverden.

Det vil vi gøre ved at anvende de tilgængelige produktionsteknologier, som er med til at sikre, at vi arbejder cirkulært og udviser respekt for at anvende de forhåndenværende ressourcer på de bedst tænkelige måder.

Det er vores målsætning at arbejde for hele tiden at fremstå miljøbevidste, bidrage aktivt og arbejde målrettet ved at være med til at opfylde FN’s verdensmål. Dette vil vi gøre ved at være et aktivt medlem af UN Global Compact.

Vores forpligtelser

UN Global Compact principper og guidelines

Vi tager vores ansvar som virksomhed ved at sikre, at vores medarbejdere har en sund og sikker arbejdsplads, og vi respekterer retten til lige og retfærdige arbejdsrammer. Vi følger den til enhver tid gældende lovgivning og ansættelsesvilkår.

Vi beskytter og respekterer privatlivets fred samt beskyttelse af persondata.

Vi accepterer ikke børnearbejde og ved vores ansættelse af ungarbejdere, må de ikke udføre farligt arbejde eller natarbejde.

Vi diskriminerer ikke på baggrund af alder, køn, religion, hudfarve eller race, sprog, handicap, national eller social baggrund. Vores beslutninger på ansættelser må alene begrundes i personens evne og muligheder for at bestride den pågældende funktion.

Vi tolerer ingen form for korruption og ønsker, at vi i alle relationer opretholder en ansvarlighed og integritet, samt at vi hverken deltager i eller bidrager til nogen former for korruption, afpresning, bestikkelse eller medvirken i karteldannelser og interessekonflikter samt afstår fra at deltage i nogen former for uretmæssig indflydelse på offentligt ansatte, dommere eller forretningsforbindelser.

Vores ansvar

Vi tager vores ansvar alvorligt, når vi siger

holdbar kvalitet

Hos Schoeller-Plast-Enterprise A/S tager vi vores ansvar alvorligt, når vi siger, at vi leverer kvalitetsprodukter, som indfrier vores kunders forventninger til levetid, cirkularitet og kosteffektiv produktion.

Vi kræver vores leverandører opretholder verdensklasse standarder i deres kontrol og produktionssystemer, og vi forventer en dokumenteret holdning til kvalitet, som minimum er i ISO9001 standard.

Vores krav

Vi stiller krav til vores leverandører

Vores krav til vores leverandører:

 • Levering til tiden og til konkurrencedygtige priser
 • En stærk forsyningskæde som sikrer alle leverancer foretages i henhold til indgåede aftaler
 • Er teknologisk på forkant med nyeste og bedste teknologier
 • Er eksperter på deres produktområder
 • På forkant med alle miljøkrav og sikrer der produceres på mest hensigtsmæssig måde uden brug af overflødelige ressourcer
 • Producerer og leverer i en forsyningskæde, der minimerer CO2 udslip.

Vi arbejder kontinuerligt med at minimere vores spild og begrænse vores ressourceforbrug, og som et aktivt medlem af UN Global Compact tager vi vores ansvar til en bedre hverdag for vores klode.

Vores arbejde

Vi vil arbejde aktivt med at nå vores mål

Vi vil arbejde med, at 

  • vi i vores miljø- og arbejdsmiljøarbejde er velinformerede om nuværende og kommende lov-, branche- og kundekrav, så vi gennem vores organisering og tilrettelæggelse af processer kan indfri disse krav.
  • vi bestræber os på løbende at reducere miljøbelastningen fra vores aktiviteter i henhold til gældende miljøkrav.
  • vi i vores arbejde med miljø- og arbejdsmiljøforhold vil agere proaktivt – hurtigt og effektivt, samt systematisk arbejde med forebyggelse og løbende opfølgning på iværksatte forbedringer.
  • vi vil opfylde UN Global Compact principper og guidelines

Certifikater