Hvert år køber Region Sjælland millioner af medicinbægre (https://www.gate21.dk/fremtidens-medicinbaeger/). De mange bægre bruges én gang, og ender herefter som affald. Spørger du os, er det unødvendigt.

Men hvordan ser fremtidens alternativ til engangsbægeret ud? Det har vi et bud på!

Et testforløb på Slagelse Sygehus har vist, at det er muligt at implementere genbrugelige og vaskbare medicinbægre i sygehuspersonalets nuværende arbejdsgange. Der findes dog ikke et genbrugeligt medicinbæger i dag, som lever op til hygiejnestandarder og personalets og patienters behov. Derfor leder Region Sjælland efter markedets bud på, hvordan et genbrugeligt medicinbæger kan se ud. Og det er her, at vi kommer ind i billedet.

I foråret 2023 tilmeldte vi os nemlig en challenge iscenesat af GATE21 i samarbejde med Region Sjælland. Formålet med denne challenge er, at nedbringe brugen af engangsplast på Region Sjællands sygehuse og erstatte engangsbrug med genbrug.

Herudaf er kommet en løsning med lavere klimapåvirkning end de engangsmedicinbægre som bruges i dag, når man måler på hele produktets levetid.

”Vi er glade for vores deltagelse i denne challenge, især fordi vi har kvalificeret os, og snart skal i gang med en brugertest, for at se hvordan vores ideer og løsninger kan fungere i praksis”, fortæller Direktør Jan Bybjerg Pedersen.

Vi vil sige stor tak til teamet fra GATE 21 for at mødes med os, så vi sammen kan fastsætte rammerne for den kommende test.

”Dette samarbejde har givet os ny viden om hverdagen på Region Sjællands sygehuse, og vi har fået indsigt i hvordan vores cirkulære tanker og løsninger kan bidrage til at nedbringe brugen af engangsplast”, fortæller Jan Bybjerg Pedersen afslutningsvist.

 

Følg med henover efteråret, hvor vi løbende vil opdatere på projektets forløb.