Den 27. og 28. april 2022 løber LOOP messen af stablen, og vi glæder os rigtig meget til at tale med jer ved vores stand på messen om cirkulær økonomi og håndtering af ressourcer.

Bæredygtighed og innovation på dagsordenen

Innovation er en nødvendig del af cirkulær økonomi. Det er her, der udtænkes kreative idéer, som kan blive til fremtidens bæredygtige løsninger.

Derfor er vi til stede D. 27. og 28. april ved årets LOOP messe, hvor vi vil glæde os til at tale med jer om de løsninger, som vi gennem innovationssamarbejder kan være med til at udvikle. LOOP er et fælles forum på tværs af industrier og markeder, hvor der tages udgangspunkt i cirkulær økonomi, reuse-løsninger, genanvendelse af ressourcer og minimering af affald.

Ifølge Zero Waste Europe udleder reuse-plastkasser (RPC) 88 % færre emissioner end engangspapkasser

Kilde: Zero Waste Europe, REUSABLE VS SINGLE-USE PACKAGING, 2020, s. 42. Note: Denne beregning er baseret på tal indsamlet fra 32 Life Cycle Assessment (LCA) studier. For at få det nøjagtige tal for den løsning der vælges, bør der altid udføres en LCA-analyse på det specifikke produkt.

”Vi skal se på vores omverden på nye måder og på, hvordan vi skaber nye samarbejdsformer. Det kræver også, at konkurrenter tør samarbejde på nye måder. Hvis der eksempelvis skal opbygges nye økosystemer omkring E-handel, så kræver det et komplekst netværk af partnerskaber på tværs af kunder, producenter, logistikpartnere og konkurrenter. Det her med at mødes på en messe gør, at man har mulighed for at være med i diskussionen om, hvordan vi skaber fremtidens forretning”, fortæller medlem af Schoeller Plast Innovation & Sustainability Lab og konsulent Anja Hoffmann.

Vi bliver nødt til at gentænke den måde, vi tænker cirkulær økonomi og bruger vores ressourcer på

Emilie Lyngholm, Sustainability Analyst hos Schoeller Plast

Genbrug fremfor genanvendelse

En af de vigtigste tankegange, vi i Schoeller Plast arbejder ud fra, og som vi tager med os til LOOP messen er, at vi tænker i at minimere affald og mindske udledningen af CO2 i hele forsyningskæden – ikke kun ved det færdige produkt. Vi bliver nemlig nødt til at gentænke den måde, vi tænker cirkulær økonomi og bruger vores ressourcer på.

Det betyder, blandt andet at vi skal designe flere løsninger, hvor produkter kan genbruges mange gange, før de til sidst bliver genanvendt. I den sammenhæng er det nødvendigt at producere produkter i holdbare og slidstærke materialer, der kan tåle at blive brugt igen og igen.

Vidste du at, op til 80 pct. af et produkts miljøbelastning bestemmes i designfasen?

”Design af cirkulære løsninger handler om at maksimere værdien af materialer, produkter og services gennem fokus på at begrænse materiale forbrug og spild, forøge levetiden samt gøre det nemmere at reparere, genfremstille, opgradere og genanvende.”

Kilde: Miljøstyrelsen, Handlingsplan for Cirkulær Økonomi, 2020

Genbrug

Genbrug er, som ordet indikerer, at bruge et produkt igen og igen – enten til det oprindelige formål eller til at opfylde et andet formål. På engelsk bruges betegnelsen ’reuse’ ofte om genbrugsfasen eller produkter der kan genbruges.

Genanvendelse

Genanvendelse, er en proces hvor et produkt bliver kværnet eller omsmeltet, så det kan indgå som råmateriale i nye produkter.  På engelsk bruges ordet ’recycling’ ofte om denne proces.

At genanvende produkter er en vigtig og afgørende metode indenfor cirkulær økonomi og arbejdet for en grønnere verden. Men genanvendelsesprocessen kræver både vand, energi og transport til eksempelvis indsamling af produkter.

Derfor er det i første omgang essentielt at designe produkter, der kan bruges igen og igen, før de til sidst genanvendes – i stedet for at designe et produkt, som kun kan bruges én gang, hvorefter det sendes til genanvendelse.

.

Mød os til LOOP messen

Uanset, hvor I er henne i processen – om I blot ligger inde med en spirende ide, eller I har et færdigt produkt, der er klar til produktion – vil vi meget gerne udveksle viden eller tage en snak om et muligt samarbejde til LOOP messen d. 27.-28. april 2022.

Med jeres idéer eller produkter og os som producenter kan vi sammen blive en del af arbejdet for fremtidens cirkulære løsninger. Vi glæder os rigtig meget til at se jer ved LOOP messen!

Meld dig gratis til her.