Go to Top
Tel. +45 59 160 160

Miljøpolitik

Som en af verdens førende specialister indenfor returemballage er det også helt naturligt at Schoeller Plast også skal forsøge at være på forkant med udviklingen, når det drejer sig om genanvendelse og miljøforståelse.

Dette har således ført til frembringelsen af 2 basisbegreber:

1.
Selve produktet skal være egnet til de enkelte formål og fremstillet således, at det anvendes optimalt til de enkelte formål.
2.
Produktet skal fremstilles af et råmateriale, som gør det i stand til at blive genbrugt mange gange til det oprindelige design, uden at kvaliteten forringes betydeligt.

Det første begreb har førsteprioritet i det daglige arbejde i vor design- og produktionsafdeling.

Det andet begreb skal imødekomme vor beslutning om at benytte syntetisk thermoplast af høj kvalitet, som vi tilsætter UV- og varmestabilisatorer. Dette hjælper os med at opnå den længst mulige levetid på råmaterialet, og samtidigt beskyttes det mod beskadigelser, som kan skyldes ydre påvirkninger. Det sikrer ligeledes, at kvaliteten på råmaterialet fastholdes så tæt som muligt op ad det originale, efter at det er blevet genanvendt.

Alle øvrige materialer, som benyttes af Schoeller Plast, såsom pigmenter, stabilisatorer og trykfarver - tilligemed selve råmaterialet - er i overensstemmelse med de gældende miljøkrav.

Schoeller Plast har udviklet forskellige metoder til at måle kvaliteten og livscyklus på sine produkter under brug, eller indtil råmaterialerne genbruges til nye produkter. Bar kodning, infrarød analyse, process compactor og mobilkværn er eksempler på vore nyskabelser.