Operation Clean Sweep

nov 25, 2019

Vi har hos Schoeller Plast i mange år taget vores ansvar for miljøet gennem en bæredygtig produktion af vores produkter. Vi arbejder hver eneste dag aktivt for klimaet med udgangspunkt i FN’s Verdensmål, og det har altid stået højt på vores dagsorden at gøre en ekstra indsats for miljøet i kampen om at sikre os alle sammen en grønnere fremtid. Det er derfor i en helt naturlig forlængelse af vores kerneværdier, at vi har valgt at deltage i initiativet Operation Clean Sweep, et internationalt initiativ, som giver forslag til, hvordan plastvirksomheder på bedst mulig vis kan beskytte miljøet fra produktionsaffald, der fremkommer som spildprodukt i form af plastgranulat.
Initiativet er en del af det overordnede initiativ Marine Litter Solutions, som gør en indsats for et renere miljø gennem fokus på øget genanvendelse, informationskampagner og lokale indsamlinger. Vi sætter hos Schoeller Plast stor ære i at være en del af løsningen på problemet, og med Operation Clean Sweep går vi foran i kampen for at løse de af verdens havmiljøproblemer, som er følger af plastproduktion – og tager et bæredygtigt skridt i den rigtige retning. Som Operation Clean Sweep-partnere har vi med udgangspunkt i de bæredygtige initiativforslag ansvarliggjort os for som virksomhed at gøre en aktiv indsats for miljøet. Det har vi blandt andet gjort ved at indrette vores virksomhed således, at spild af plastgranulater så vidt muligt undgås. Vi har indført oprydningsinitiativer og mærkninger, som sikrer, at alle vores dygtige og pligtopfyldende medarbejdere håndterer produktionsaffaldet i form af pellets fuldstændig korrekt, således at pellets aldrig når udenfor vores matrikel. Vi har nøje gennemgået hele produktionsprocessen og foretaget en grundig inspektion og revurdering af maskiner og procedurer i vores produktion, som sikrer mindst mulig udledning af plastaffald. Vi har uddannet alle vores medarbejdere i vigtigheden af at løse det problem, vi står overfor som et fælles ansvar, og det indebærer ligeledes, at vi arbejder i forlængelse af vores eksisterende miljøledelsessystem.  
Vi arbejder nemlig i forvejen for en grønnere og mere ansvarlig produktion af vores produkter med vores store fokus på cirkulær økonomi, og vi fokuserer hele tiden gennem vores produktion af vores eksisterende miljørigtige produkter ihærdigt på at undgå plast i naturen og i verdenshavene. Vores bæredygtige plastprodukter er tilmed produceret således, at de både er ekstremt holdbare og slidstærke, har en mangeårig levetid, og materialet kan tilmed genanvendes og omsmeltes – mange gange. Desuden har vi indgået en aftale med vores transportører om, at de udviser rettidig omhu og er overordentligt påpasselige, når der blæses råvarer i vores siloer. Det betyder altså, at vores produktion helt fra leveringen af varer til færdigt produkt stemmer overens med forpligtelserne for Operation Clean Sweep. Til sidst sørger vi for løbende at følge op på Operation Clean Sweep med vores medarbejdere, samt at vi jævnligt udfører tilsyn og kontrollerer, at vores virksomhed overholder Operation Clean Sweeps forpligtelser og vores egne høje forventninger. Vi kommer desuden løbende med forbedringer og tiltag, som skal gøre vores virksomhed endnu grønnere – og sikre vores alles bæredygtige fremtid. Du kan læse meget mere om Operation Clean Sweep på deres hjemmeside: www.opcleansweep.org.