Vi er glade for at kunne meddele, at vi nu er en del af FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark. Vi ser frem til at bidrage aktivt til netværkets arbejde og være med til at løfte niveauet for ansvarlighed og bæredygtighed i dansk erhvervsliv.

Vi er glade for at præsentere, at Schoeller Plast er blevet medlem af FN’s Global Compact, verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder, samt Global Compact Network Denmark, som er Danmarks største netværk for ansvarlige virksomheder. Gennem medlemsskabet forpligter vi os til at arbejde med FN’s 17 verdensmål, som vi i forvejen inkorporerer i vores daglige arbejde, samt Global Compacts 10 principper, som skaber en fælles etisk og praktisk ramme for vores ansvar som virksomheder. Principperne er baseret på internationale konventioner og aftaler.

Med vores medlemskab i Global Compact bliver vi en del af et netværk af ambitiøse, ansvarstagende virksomheder, der alle har det samme mål: at arbejde sammen om en bedre verden. Du kan læse Global Compacts 10 principper nederst på siden.

Vi går forrest for positiv forandring
Om Global Compact-medlemmer fortæller direktøren for Global Compact Network Denmark, Sara Krüger Falk: ”De danske Global Compact-medlemmer går forrest for at skabe et nyt paradigme for samfundsansvar og bæredygtig forretningsudvikling, hvor virksomheder har minimal negativ indvirkning på deres omgivelser og skaber maksimal positiv forandring for samfund og bundlinje.”

Medlemsskabet i Global Compact kom som en naturlig forlængelse af vores i forvejen bæredygtige arbejde samt vores ønske om at gøre det endnu bedre.

Bæredygtighed som fundamentet for virksomheden
Bæredygtighed er kernen i vores arbejde. Vi udvikler produkter af genanvendte materialer, skaber kreative, funktionelle løsninger til reparation af produkter, som bidrager til den cirkulære økonomi, deltager i konstruktive sammenslutninger med andre virksomheder for sparring og udvikling nye bæredygtige løsninger, opnår vigtige bæredygtige certificeringer og implementerer den bæredygtige tankegang i vores arbejde – lige fra produktion til færdigt produkt. Alt sammen foregår desuden på energi fra vedvarende energikilder.

Vi bærer ansvaret
Som virksomhed går vi med vores medlemskab i FN’s Global Compact forrest ad bæredygtighedens vej. Vi skaber løsninger og arbejder intensivt for hele tiden at udvikle os i en grønnere, mere bæredygtig retning.
Hos Schoeller Plast mener vi, at alle skal tage ansvar for miljøet som enkeltpersoner – men det er omend endnu vigtigere, at vi som virksomhed tager ansvar og løfter det tunge læs. Vi må gå forrest i den klimakrise, der ligger over for os. For selvom tidsfristen først udløber i år 2030, er det massive udfordringer, vi står foran – og her må virksomhederne gå sammen om at skabe cirkulære løsninger, der både er givende for erhvervslivet og for klimaet.

En del af Verdensmål i Værdikæden
Hos Schoeller Plast er vi allerede før stødt på Global Compact Network Denmark, idet vi deltager i projektet Verdensmål i Værdikæden. Gennem projektet finder vi løsninger på, hvordan restaurationsbranchen kan gøres mere bæredygtig. Her er vi som plastvirksomhed leverandør på værdikædegruppen Den Cirkulære Restauration, hvor vi skal undersøge, hvordan restaurationer og leverandører i samarbejde kan blive bedre til at reducere, genanvende og genbruge alle de ressourcer, der bruges i en restauration.
Det er bare ét af de projekter, vi allerede deltager i, og vi ser frem til mange flere på rejsen mod en grønnere verden.

Global Compacts 10 principper

Menneskerettigheder
1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde og 2: sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder
3: Virksomheder bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og
4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde;
5: støtte afskaffelse af børnearbejde og
6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø
7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;
8: tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed og 9: tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption
10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.