Fabrikant Finn Christiansen, ejer af FC Plast A/S i Kalundborg, der består af FC Plast og FC Værktøjsfabrik, har igennem længere tid ønsket at sælge plastfabrikken. På denne baggrund har FC Plast A/S og Schoeller Plast indgået en aftale om at samle plastaktiviteterne hos Schoeller Plast.

FC Værktøjsfabrik fortsætter uforandret og dermed med samme ejer på adressen på Kallerupvej 2 4400 Kalundborg.

Schoeller Plast ønsker at styrke kundegrundlaget og der er flere sammenfald, som gør dette til en logisk sammenlægning for begge parter. Det er anden gang indenfor de senere år Schoeller Plast opkøber en virksomhed. Senest i 2011 hvor en tilsvarende virksomhed med succes blev flyttet til virksomhedens adresse i Regstrup.

Aktiviteterne hos FC Plast fortsætter en tid endnu i de nuværende lokaler og med en plan om at samle alle aktiviteter på adressen i Regstrup, hvor Schoeller Plast har haft til huse i mere end 50 år og produceret plastemner fra ca. 1 gram til 9 kg plast.

Schoeller Plast har i dag ca. 45 ansatte med en moderne produktion placeret centralt på Sjælland. Det er virksomhedens plan fortsat at udvikle og producere innovative løsninger i plast, for og i samarbejde med virksomhedens kunder.

Schoeller Plast arbejder med kundedrevet og egen udvikling af plastemner til kunder i det meste af Europa og understøttes af en team-drevet organisation med kunden og cirkulær økonomi i fokus.

Schoeller Plast har egen produktudviklingsafdeling og er en del Schoeller Group med hovedsæde i Pullach, Tyskland, som tæller mere end 3.000 ansatte.

For nærmere information om dette kan henvendelse rettes til direktør, salg og udvikling Jan Bybjerg Pedersen på tlf. 29 125 168 eller til direktør Nicholas Schoeller på tlf. 59 160 160.

På vegne af

Schoeller-Plast-Enterprise A/S                FC Plast A/S
Jan Bybjerg Pedersen                             Finn Christiansen