På SPE’s sidste bestyrelsesmøde blev det bl.a. besluttet at forstærke ledelsen.

Dette som følge af at Nicholas Schoeller (NS) har ønsket at indtræde i SPE’s bestyrelse.

Flemming Lindeløv (FLi) udtræder samtidig af SPE’s ledelse ultimo juni 2017 for at hellige sig arbejdet i SPE’s bestyrelse. FLi vil dog fra den 1. juli 2017 operere som konsulent for den nye ledelse.

SPE’s operative direktion vil herefter bestå af to direktører, som begge refererer direkte til bestyrelsen, idet Jan Bybjerg Pedersen (JBP) fra den 1. juni 2017 vil indgå i SPE’s direktion med ansvaret for SALG, MARKETING, PRODUKTUDVIKLING OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING, medens NS – som det andet direktionsmedlem – vil fastholde ansvaret for PRODUKTIONEN, ØKONOMI, IT, HR, INDKØB, KONTROLFUNKTIONEN og den vigtige kontakt til SCHOELLER GROUP i Tyskland.

SPE’s ledergruppe vil således – ud over den nævnte nye direktion – bestå af Susanne Wael Larsen (økonomi/IT/HR) og Susanne Hehl Olsen (produktion).

Nr. Jernløse den 01.06.2017

Kontaktperson: Direktør Flemming Lindeløv – mobil: 40903327