Hvad er ISO 14001?

Hos Schoeller Plast er vi rigtig glade og stolte over nu at være ISO 14001-certificerede. ISO 14001 har fokus på Miljøledelse og stemmer overens med vores tidligere tiltag og daglige arbejde for miljøet i virksomheden.

ISO 14001 er den internationale standard for miljøledelse og er den dominerende miljøledelsesstandard i verden. Et miljøledelsessystem efter 14001-standarden sætter fokus på virksomhedens aktiviteter og processer, og hvordan disse har indflydelse på miljøet, og beskriver ligeledes hvordan ansvar og kompetencer skal fordeles for at sikre den bedst mulige håndtering af miljøopgaverne i hverdagen.

For at opnå 14001-certificeringen har vi hos Schoeller Plast måtte opfylde standardens krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet inden for områderne Miljøpolitik, Planlægning, Drift, Kontrol og korrigerende handlinger.

ISO 14001-certificeringen gør os som virksomhed i stand til at risikovurdere vores miljøforhold samt i endnu højere grad end tidligere at implementere miljø og bæredygtighed som en del af virksomhedens hverdag – og certificeringen skal ligeledes sikre, at vi kommer i mål med vores bæredygtighedskrav. I takt med vores større indsigt og viden samt vores kontante søgen efter at tage bæredygtighedsniveauet til nye højder, er implementeringen af ISO 14001-standarden et vigtigt skridt i vores arbejde med cirkulær økonomi og FN’s Verdensmål. 

Værktøjerne fra certificeringen kan gøre os endnu mere skarpe og konkretisere vores målsætninger, således at vi er sikret at imødekomme vores kunders krav om endnu mere bæredygtighed fremover.

Med ISO 14001-certificeringen får vi et endnu bedre indblik i de væsentligste miljøforhold i vores virksomhed, ligesom vi sikrer en endnu højere reduktion af vores miljøpåvirkning. Endnu en fordel er, at vi med certificeringen i endnu højere grad er sikret, at vi er med til at gøre en positiv forskel for vores verden i forhold til miljømæssige forbedringer.

 

Hvorfor vil vi være med? 

Hos Schoeller Plast mener vi, at man altid kan lære mere om, hvordan man som virksomhed bliver konstant mere bæredygtig. Bæredygtighed er simpelthen ikke et endegyldigt mål, men et emne, der er i konstant forandring og kan forbedres. Der er ikke et slutmål, men det er en konstant foranderlig proces, som kræver fokus, og at vi som virksomhed har et ønske om at lære mere og blive endnu bedre i vores fælles kamp for et bedre beskyttet og bevaret miljø.

Hos Schoeller Plast vil vi anvende ISO 14001-certificeringen, da bæredygtighed er en af vores største prioriteter. Med endnu mere viden om miljøledelse kan vi opnå fremgang med vores arbejde for miljøet, skabe en bæredygtig udvikling og bidrage til vores kunders krav om mindre miljøbelastning – og blive endnu dygtigere.

Cirkulær økonomi er en del af vores DNA som virksomhed, og derfor gør vi altid vores allerypperste for at efterleve kravene om bæredygtighed og hele tiden forbedre os, hvor vi kan.

At vi nu er certificerede i Miljøledelse efter 14001-standarden betyder for os, at vi har nogle konkrete målsætninger, vi kan arbejde med, samt at vi i langt højere grad vil kunne sætte en fast ramme og struktur om vores arbejde med FN’s verdensmål.