Som et led i vores nye HR-strategi, som skal højne sundhed og trivsel i organisationen, er vi i fuld gang med at uddanne Schoeller Plasts allerførste Stress- & Trivselsmentorer.

På uddannelsesforløbet faciliteret af AboutPeople, bliver seks af vores dygtige medarbejdere ført igennem undervisning og øvelser, der skal klæde dem på til at gøre en forebyggende indsats mod stress i hele virksomheden.

Gennem fem spændende uddannelsesdage, vil de få viden om og forståelse for trivsel og stress-symptomer, så de kan spotte hvis en kollega er i risiko for en stress-belastning. Gennem forløbet bliver de klædt på til, at kunne tage den første samtale og til at være bindeled til den hjælp der skulle være brug for. Som Stress- & Trivselsmentor kan man gøre en aktiv, forebyggende indsats, så sygemeldinger grundet stress og mistrivsel i høj grad undgås. De forstår at arbejde med kulturen, som er bærende for adfærd, udvikling og miljø. 

Om forløbet fortæller HR-chef Susanne Wael Larsen:

”Hos Schoeller Plast ønsker vi en sund og effektiv arbejdsplads, med god trivsel og engagement. Vi arbejder aktivt med trivsel, for at sikre et godt arbejdsmiljø, medarbejdertilfredshed og for at gøre os attraktive for både nuværende og fremtidige medarbejdere. Derfor er det også vigtig for os at uddanne Stress- &Trivselsmentorer, så vi kan gøre en forebyggende indsats mod stress og eventuelle sygemeldinger.

Vi ønsker at uddanne tillidspersoner, som kollegaer både kan finde støtte og hjælp i. Vi forventer at forløbet vil gavne os, og fungere som et støttende rammeværktøj for medarbejdere såvel som ledere. Forhåbentlig vil det skabe en større åbenhed omkring stress, og gøre det lettere at tale om med hinanden, fordi vi får et fælles sprog og forståelse.”

Det fremadrettede forløb byder på en mestringsdag for vores ledergruppe og foredrag for alle ansatte, så vi alle bliver bevidste om stress og vigtigheden af stressforebyggelse.