SCHOELLER PLAST INVESTERER I CO2-BESPARENDE KØLEANLÆG

okt 9, 2020

Hos Schoeller Plast tager vi ansvar for vores fælles grønnere verden. Derfor har vi nu som led i vores bæredygtige strategi valgt at investere i nye, energioptimerende køleanlæg, som skal spare miljøet for hele 170 tons CO2 om året.

Vi tror på, at mange små og store skridt i en grønnere retning tilsammen udgør løsningen på de klimaudfordringer, vi i øjeblikket står overfor.
Derfor har vi valgt at investere i nye, bæredygtige køleanlæg til vores virksomhed i Regstrup. De nye køleanlæg udnytter overskudsvarmen fra anlæggene til rumopvarmning, og den avancerede ressourceudnyttelse betyder, at vi årligt opnår en energibesparelse på næsten 900.000 kilowatttimer, svarende til en årlig reduktion på 170 tons CO2.

Investeringen kommer som en del af vores målrettede indsats mod de klimaforandringer, der nærmer sig i alarmerende fart og allerede har sat sine tydelige spor mange steder i verden. Det kræver omgående handling fra virksomhederne om at tænke i mere miljørigtige baner.

En del af Danmarks klimaindsats
Udledningen af drivhusgasser er steget med 50 procent siden år 1990, og konsekvenserne deraf ses over hele verden. Derfor har man i Danmark og resten af Europa sat sig for at reducere de samlede drivhusgasudledninger med 20 procent i 2020, samt opnå en reduktion af udledningen af drivhusgasser på 40 procent i forhold til niveauet i 1990 inden udgangen af 2030.

I Schoeller Plast er vi stolte af at være med til at understøtte Danmarks mål om en reduktion af drivhusgasudledningerne, blandt andet med investeringen i vores nye, CO2-besparende køleanlæg. Hver dag gør vi en indsats for at fremme brugen af bæredygtige fremgangsmåder i virksomheden, og vi arbejder hele tiden hårdt på at udvikle nye, grønne tiltag, som skal bidrage positivt til Danmarks CO2-reduktion.

Specialister med fokus på miljøet
Det står højt på dagsordenen hos os at arbejde på at implementere grønne løsninger, føre ansvarlig håndtering af affald i vores produktion samt udtænke strategier for en endnu grønnere produktion af vores produkter. Vi ønsker at gøre en aktiv indsats for miljøet – og derfor er vi specialister i bæredygtig plastproduktion.

Vi har som virksomhed et vigtigt ansvar i den danske klimaindsats, og vi arbejder hver dag for at forbedre, effektivisere og optimere vores bæredygtige løsninger – så vi kan blive endnu bedre og være med til at løfte den tunge opgave om en grønnere verden.

Verdensmålene er en del af hverdagen
Som en moderne og innovativ virksomhed har vi øje for FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Med vores nye køleanlæg samt vores andre bæredygtige tiltag stræber vi blandt andet efter at opfylde verdensmålet for ansvarligt forbrug og produktion.

Verdensmålet om ansvarligt forbrug og produktion indebærer blandt andet at man…
• Effektiviserer styringen af fælles ressourcer
• Tilskynder virksomheder til at genbruge og reducere affald
• Integrerer oplysninger om bæredygtighed i rapporteringscyklussen

Ved at investere i de nye køleanlæg er vi med til at optimere ressourceforbruget ved udnyttelse af den overskydende energi til opvarmning – og gøre en aktiv indsats for at efterleve det verdensmålet.

Investeringen er et nyt tiltag i vores i forvejen brede spektrum af bæredygtige indsatser. Schoeller Plast er derfor en del af tiltag som Verdensmål i Værdikæden, Operation Clean Sweep og European Plastics Pact, og vi anvender udelukkende vedvarende energi som kilde til vores elforbrug i produktionen – som hvert år sparer miljøet for mere end 2 millioner kg CO2. Vi udvikler desuden alle nye produkter med bæredygtighed, genanvendelighed og ressourceudnyttelse for øje – både i produktionen og anvendelsen. Med vores CO2-besparende tiltag og bæredygtige initiativer bidrager vi til den grønne omstilling – og er en aktiv del af Danmarks klimaindsats.