Vi er for nylig blevet UL-certificeret som led i vores løbende udvikling, så vi kan imødekomme endnu flere af vores kunders ønsker. Certifikatet er et udtryk for, at vi er i stand til at producere plastprodukter i overensstemmelse med UL’s særlige retningslinjer og laboratoriestandarder for elektronikkomponenter.

Det ligger os stærkt på sinde at fremstille produkter af allerhøjeste standard og kvalitet, som kan efterleve vores kunders mangeartede krav. Derfor var derfor også bred enighed om at implementere UL-certificeringen i vores virksomhed – med målet om at efterleve de høje standarder og sikkerhedsprocedurer i forbindelse med produktionen.

Vi passer på vores medarbejdere i produktionen
UL’s Standards of Safety bygger på grundtanken om, at innovation uundgåeligt er forbundet med risiko. Vi har hos Schoeller Plast valgt at blive UL-certificeret, således at vi som leverandør til mange forskellige brancher på en sikker måde kan udføre vores kunders forskelige krav og imødekomme flere af deres ønsker til særlige produkter. 

UL går forrest for sikkerheden
UL er forgangsvirksomhed, når det gælder sikkerhed. Deres mission er at hjælpe virksomheder til at implementere sikkerheds-, bæredygtigheds- og kvalitetsprocedurer internt, således at der skabes trygge, sikre og bæredygtige vilkår for medarbejderne gennem videnskabs- og risikobaseret tilrettelæggelse af produktionen. De arbejder ligeledes for at støtte miljømæssigt forsvarlige løsninger og overdrager et certifikat som et håndfast symbol på de forpligtelser, der skal efterleves. UL’s Standards of Safety har altså til formål at skabe en tryggere verden, hvor grundige sikkerhedsundersøgelser, videnskabelig ekspertise og fokus på kvalitet danner grobund for retningslinjerne.

Vil sikre bæredygtige og forsvarlige løsninger
Hos Schoeller Plast ønsker vi at være transparente med vores produktion og stræber derfor altid efter at opnå og efterleve særlige certificeringer og retningslinjer. Derfor er vi i forvejen ISO 9001-certificeret, en del af European Plastics Pact og deltager i andre vigtige sammenslutninger i bæredygtighedens tegn. Det bæredygtige fokus er en uundgåelig del af Schoeller Plasts kerneværdier, som kommer i spil i alle vores tiltag og daglige drift i virksomheden, og vi arbejder hver dag på at blive endnu bedre – og endnu grønnere.