Den internationale arkitekturkongres ’World Congress of Architecture UIA’ sætter spørgsmålstegn ved, hvordan bygge- og arkitekturbranchen kan bidrage til udviklingen af et mere bæredygtigt samfund, hvor alle kan få tag over hovedet, adgang til toiletter og rent drikkevand, sundhed og fællesskaber? Kongressens formål er at vise, demonstrere og debattere arkitektur som et centralt redskab til at nå FN’s 17 Verdensmål inden 2030.

Det sker i København hen over sommeren, hvor der rundt omkring i byen placeres ti Verdensmålspavilloner. Som én af udstillerne er Plastindustrien udvalgt til at opstille en pavillon på Københavns havn. ’Plastic Pavilion – Building Sustainable Societies’ skal demonstrere, hvordan plastmaterialer er en uundgåelig del af en bæredygtig fremtid. Det bæredygtige valg til fremtidens byggerier er langtfra kun baseret på traditionelle naturmaterialer, og det er netop hvad arkitekter, bygningskonstruktører og designere fra hele verden skal opleve i Plastic Pavilion.

Pavillonen udvikles og designes med henblik på 100% genbrug og genanvendelse, samt brug af genanvendte plastmaterialer. Den danske plastbranche vil give kvalificerede bud på hvor langt syntetiske materialer, industriel produktion og design, genanvendelse og genbrug kan flytte byggeriet i en retning af absolut bæredygtighed.

”Hos Schoeller Plast prioriterer vi at støtte op, når Plastindustrien samlet vil fortælle og oplyse omverdenen om de mange muligheder og fordele der er ved plast. Plastic Pavilion støttes af branchens aktører, og for os er det vigtigt at understøtte gode initiativer. Plastic Pavilion giver indsigt til vores interessenter i Danmark og ikke mindst vores kommende medarbejdere. Plastbranchen har meget at være stolte af, heriblandt de mange mennesker der dagligt gør en stor indsats i de virksomheder rundt omkring i Danmark”, fortæller Direktør, Jan Bybjerg Pedersen.

Plastic Pavilion kan besøges i perioden den 19. juni – 14. juli på Gammel Strand. Er du nysgerrig på projektet, er der mere information at finde her: https://www.plasticpavilion.com/

Bliv klogere på den internationale arkitekturkongres og udforsk de mange pavilloner og spændende program her: https://uia2023cph.org/pavilions/