SCHOELLER PLAST UNDERSKRIVER EUROPEAN PLASTICS PACT

mar 11, 2020

Verdens miljøproblemer kræver omgående aktion og omstilling fra de største virksomheder rundt omkring i verden, og der er ingen tvivl om, at forudsætningerne for at skabe de store forandringer og innovative løsninger øges i fællesskab. Derfor har vi hos Schoeller Plast valgt at underskrive European Plastics Pact, en pagt mellem virksomheder, NGO’er og regeringer, der har til formål at forbedre håndteringen af engangsplastprodukter og -emballage, så vi undgår mest muligt ressourcespild.

Initiativet bringer frontløbervirksomheder og -organisationer sammen om at udveksle idéer og konkrete metoder til ansvarlig og bæredygtig håndtering af plast. Vi skal med samarbejdet dele de dyrebare erfaringer og idéer, der tilsammen baner vejen for de innovative løsninger, der skal til for at opbygge Europas cirkulære plastøkonomi.
Vi har hos Schoeller Plast et medansvar for, at vi i Danmark forbedrer vores cirkulære økonomi og mindsker vores ressourcespild, som har konsekvenser for vores fælles verden. Med pagten skal vi i fællesskab sætte nye, ambitiøse mål for vores genbrug og genanvendelse af ressourcer i virksomheder og organisationer i hele Europa.

Plast som miljøvenlig ressource
Underskrivelsen af pagten understøtter vores vej mod at opnå FN’s verdensmål i 2030 og accelerere klimaindsatsen virksomhederne iblandt. Hvis plast bliver genanvendt, er det faktisk en enormt miljøvenlig ressource, der er CO2-besparende i forhold til andre materialer. Det enkelte menneskes klimaindsats gør uden tvivl en forskel, men det er store virksomheders indsats, der virkelig skal rykke udviklingen i genanvendelse af plast på verdensplan.

Ønsket om en mere bæredygtig håndtering af plastaffald i en international virksomhed er ikke uden udfordringer. Regler og lovgivning kan være vidt forskellig fra land til land, og derfor opstår der ikke sjældent problemer i forbindelse med håndtering af plastaffald på tværs af landegrænserne. Disse udfordringer kan være svære for den enkelte virksomhed at løse eller ændre på egen hånd. Men med pagten står vi sammen i fællesskab om at løse problemerne – så den grønne omstilling kan ske hurtigere og mere effektivt.

Samarbejde mellem virksomheder er vejen frem
Vi har hos Schoeller Plast altid haft det bæredygtige motiv for øje i alle led af vores produktion, og vi gør hver dag en aktiv indsats for at reducere vores udledning af plastaffald. Vi er specialister indenfor bæredygtig plastproduktion, og cirkulær økonomi er en af vores spidskompetencer. Derfor mener vi, at vi gennem European Plastics Pact vil kunne bidrage med en masse erfaringer, løsninger og viden fra vores egen virksomhed og være med til at skabe de innovative løsninger.

Helt konkret er pagten rettet mod helt fra startfasen at designe produkterne til at være mere bæredygtige, at udvise ansvarlig brug og håndtering af ressourcerne, at forbedre genanvendelseskapaciteten i virksomheden samt øge brugen af genanvendte materialer. Vi tror på, at European Plastics Pact og samarbejdet mellem virksomheder og organisationer er vejen frem i indsatsen for en grønnere verden, hvor plast bliver genanvendt på ansvarlig vis.