Vi er vanvittigt stolte over, at vi den 17. maj 2018 vandt Plastindustriens ”Plastprisen 2018” for vores kontinuerlige arbejde med genanvendelse og cirkulær økonomi. Prisen blev uddelt foran 350 deltagere fra hele branchen ved Plastdagen 2018.

Det er særligt begrundelsen, der er med til at gøre os ekstra stolte, fordi bæredygtighed og cirkulær økonomi er et meget essentielt område for os. Allerede tilbage i 1970’erne begyndte vi for første gang at genanvende den plast, der kom fra overskudsproduktion og fra vores kunders kasserede plastemner, og vi har lige siden arbejdet dedikeret med at kunne bidrage med sunde og gode løsninger, der bidrager til bæredygtighed i alle værdikæder. Med vores fokus på cirkulær økonomi skaber vi en merværdi for kundens forsyningskæde. Det gør vi ved at tænke højkvalitetsløsninger ind i vores kunders forretningsmodeller. Det sikrer totaløkonomi og bidrager til cirkularitet.

Når vi arbejder ud fra en totaløkonomisk tankegang, eksempelvis omkring transportsystemer, starter vi først med at klarlægge kundens behov, hvorefter vi foretager en grundig analyse af transportsystemernes livscyklus. Med udgangspunkt i resultaterne af analysen udarbejder vi en udførlig handlingsplan for transportsystemets levetid og efterfølgende genbrug.

Med baggrund i den cirkulære tankegang er vi vant til at tænke i nye løsninger og ved brug af genbrugsplast kombineret med nye materialer skabe nye produkter, der forbedrer brugeroplevelsen for slutbrugeren, og et system, der minimerer CO2-aftrykket væsentligt, fordi materialerne kan genbruges efterfølgende.

Vi giver plasten nyt liv, og med vores metode bliver plastik, modsat den gængse opfattelse, et meget miljørigtigt produkt. Først og fremmest fordi materialerne genbruges rigtig mange gange, men også fordi materialerne kan genanvendes til nye produkter efterfølgende. Klarlægges en proces, hvor de kasserede produkter alligevel skal til afbrænding, giver plasten stadig et positivt bidrag til CO2-regnskabet, da der ved forbrændingsprocessen frigives genanvendelig varme, og restprodukterne, vand og kuldioxid, ikke belaster naturen.

Vil du gerne høre mere om, hvordan vi hos Schoeller Plast A/S arbejder med cirkulær-/totaløkonomi, er du meget velkommen til at kontakte os her. Vi er altid klar til at komme med et oplæg til, hvordan vi kan styrke dit transportsystem til gavn for din økonomiske og din grønne bundlinje.