Den 26. og 27 april 2023 deltog vi på årets LOOP messe med ønsket om at inspirere andre til ansvarlige partnerskaber, så vi i fællesskab kan skabe en cirkulær fremtid.

Vi ved, at vi med cirkulære forretningsmodeller og løsninger kan åbne op for partnerskaber på tværs af brancher, som kan være med til at reducere CO2-aftrykket. Derfor inviterede vi vores samarbejdspartnere VIANOMO, kleen hub og Plastcom A/S med, for at sætte et eksempel for de besøgende og øvrige udstillere.

Vi tog afsted med forventningen om god dialog og seriøse drøftelser med virksomheder der ligger uden for vores normale kontaktflade, for at holde os opdaterede på hvad der rør sig i andre brancher og for at undersøge om det er noget der taler ind i vores hverdag, som vi kan lære af.

”Messer kan være svære at sætte forventninger til, og i særdeleshed LOOP. Vi bevæger os mod et bæredygtigt Danmark og læringskurven er stejl.

Vi fik mange spørgsmål på hvordan vi sammen løfter det samfundsansvar, som vi alle bærer, om at reducere og genanvende. Et af Schoeller Plasts bud er ansvarlige samarbejder. Sammen kan vi udvikle, afprøve og bevise virkningen med disse samarbejder. Vores indtryk er, at vi fik inspireret flere til at drøfte dette – ikke kun med os, men med andre samarbejdspartnere.

Vi tog fra messen med tanke på, at vi har dannet grobund for flere samarbejder, hvoraf flere er godt på vej. Vi er klar over, at det tager tid, men vi glæder os over at et samarbejde vi lagde frø til på sidste års messe, i år er blevet til et stærkt og spirende samarbejde, som vi forventer meget af i de kommende år”, fortæller Direktør Jan Bybjerg Pedersen, om udbyttet af vores deltagelse på LOOP messen.

Vores samarbejdspartner og medudstiller VIANOMO er af messen blevet bekræftet i deres tankegang, og den har sat skub i klimarelaterede aktiviteter i virksomheden.

”Vi er blevet bekræftet i vores tankegang omkring vigtigheden af partnerskaber, og hvor meget værdi det kan skabe for en startup virksomhed som vores. Vi er klar over, at bæredygtighed er en proces, som i mange virksomheder først lige er gået i gang. Samarbejder og partnerskaber kræver tid til at udvikle sig, så værdien af vores deltagelse kan ikke måles i kroner og ører. Vi havde mange spændende samtaler, som på den lange bane kan åbne døre.

Efter vores deltagelse på messen har vi valgt at sætte ekstra fart på vores CO2 rapportering, således at vi snart kan levere CO2 rapport på de enkelte udlejninger og installationer. At vi kan servicere vores kunder med dokumentation til deres klimaregnskaber, er noget vi forventer os meget af”, fortæller Jørgen Boesen, partner i VIANOMO.