Den 26. og 27. april kan du møde os på årets LOOP messe, hvor vi står klar til at tale med de besøgende på vores stand om cirkulær økonomi og hvordan vi sammen skaber en cirkulær fremtid.

LOOP er et forum på tværs af industrier og markeder, hvor der tages udgangspunkt i cirkulær økonomi, reuse-løsninger, genanvendelse af ressourcer og minimering af affald.

”Vores deltagelse sidste år gav anledning til gode samtaler og drøftelser, med virksomheder der ligger uden for vores normale kontaktflade. Det gav os meget værdi, og derfor har vi valgt at deltage igen i år. Det er vigtigt at vi holder dialogen i gang, og er opdaterede på hvad der sker i andre brancher. Det er altid spændende at undersøge, om det er noget vi kan lære af, og om det taler ind i vores hverdag og værdikæde”, siger Direktør, Jan Bybjerg Pedersen, om vores deltagelse og fortsætter,

”Dialog og seriøse drøftelser med virksomheder vi nødvendigvis ikke taler med, forventer vi også i år. Vi er spændte på at se, om messen bliver en tradition. Vi håber, at, når vi gør messen op efter to gode dage, vi ser baggrund for, at det kan blive en af de messer, vi fremadrettet vil prioritere at deltage på. Værdien og synligheden i at deltage er væsentlig for os som virksomhed”.

Partnerskaber skal inspirere

Fokuspunktet for vores stand er i år Verdensmål 17, Partnerskaber for handling.

Cirkulære forretningsmodeller og løsninger, åbner op for partnerskaber på tværs af brancher, som kan være med til at reducere CO2-aftryk. Virksomheder kan sætte deres bæredygtige præg på hver deres måde, så det handler om at finde de partnerskaber der giver mening. Det der kan være affald for én virksomhed, kan være en uvurderlig og bæredygtig ressource for en anden.

”I år håber vi på, at være til inspiration for andre med det setup vi kommer med. Vores ønske er, at det kan give anledning til, at andre lader sig inspirere eller at vi selv kan – vi skal se verden fra et bredere perspektiv, end vores traditionelle opfattelse af det marked vi betjener”, siger Direktør, Jan Bybjerg Pedersen.

Vi tror på, at en cirkulær fremtid er noget vi skaber sammen og gennem ansvarlige partnerskaber. Derfor har vi i år inviteret vores tre samarbejdspartnere kleen hub, VIANOMO og Plastcom A/S med som medudstillere.

Sammen indgår vi i ansvarlige partnerskaber, der bidrager til den cirkulære fremtid. Vi illustrerer cirkulære forretningsmodeller og samarbejder, der fungerer i en verden, der ellers ikke har haft tendens til at anvende ressourcerne bedst muligt. Det er væsentligt for os, at vores produkter har et flow og en cirkularitet, der danner baggrund for gode samarbejder og en grønnere fremtid. På vores stand ønsker vi, at inspirere andre og danne grobund for flere ansvarlige partnerskaber hvor nye eller tilsvarende forretningsmodeller kan bruges.

Også vores medudstillere ser fordelen af vores messesamarbejde, og har store forventninger til udbyttet af messen.

”Ved at gå sammen om standen kan vi effektiv demonstrere synergien mellem vores virksomheder og vores fælles engagement i Verdensmål 17. Vi tror på, at vores samarbejde gør os i stand til at engagere os mere effektivt med publikum, fremvise vores fælles ekspertise og øge bevidstheden om vigtigheden af at omstille sig til en cirkulær økonomi”, siger CEO og medstifter af kleen hub, Robert Dichtl.

Jørgen Boesen, Partner i VIANOMO stemmer i,

”Samarbejdet om standen har allerede givet vores virksomhed værdi. Viden fra de andre aktører, har styrket vores produkt. Vi vil fortsætte med det konstante fokus på en cirkulær tankegang og styrkelse af vores partnerskab. På messen håber vi, at kunne skabe relationer og partnerskaber på tværs af brancher, og bevise at en cirkulær tankegang giver resultater på bundlinjen”.

For Plastcom A/S er deltagelsen på messen også anden gang.

”I år har vi mulighed for at vise nogle af de styrker, der er ved kollektivt at arbejde med bæredygtige løsninger. Plastindustrien er typisk meget innovativ, og søger kontinuerligt mere bæredygtige løsninger, hvilket vi har et stærkt ønske om at bidrage til. Samarbejdet med en af de større aktører indenfor bæredygtige løsninger i plastindustrien er en stor ære. Håbet er, at vi kan inspirere andre virksomheder til at søge samarbejder på tværs af brancher og organisationer”, siger Henrik Jensen, Sales Engineer hos Plastcom A/S.

Tal med os om fremtidens cirkulære samarbejder

En af de vigtigste tankegange, vi i Schoeller Plast arbejder ud fra, og som vi tager med os til LOOP messen er, at vi tænker i at minimere affald og mindske udledningen af CO2 i hele forsyningskæden – ikke kun ved det færdige produkt. Vi skal gentænke måden hvorpå vi bruger ressourcer. Vi skal designe flere løsninger, der kan genbruges mange gange, før de til sidst genanvendes. Derfor er det også nødvendigt at producere i holdbare og slidstærke materialer, der kan tåle at blive brugt igen og igen.

Innovation er en nødvendig del af cirkulær økonomi – de kreative idéer er fremtidens cirkulære løsninger.

Så uanset hvor du er i processen – om du blot har en spirende ide, eller et færdigt produkt klar til produktion – står vi klar til at udveksle viden og tage en snak om et muligt samarbejde.

En cirkulær fremtid er noget vi skaber sammen.

 

Mød os på stand #134, måske bliver det starten på et partnerskab for handling.

Vi glæder os til at se jer.

 

Tjek det spændende program ud og meld dig gratis til her: https://www.loopforum.dk/freeticket/

 

For yderligere informationer kontaktes

Jan Bybjerg Pedersen

+45 29 125 168

jbp@schoeller-plast.dk